Dräkter


Karate
BJJ
Judo
Taekwondo
Jiu-jitsu
Aikido

Varumärken

SMAI
adidas
Daedo
Bad Boy
Karate

Sortera efter:


SMAI GOLD KATA GI
1 599kr

SMAI GOLD KATA GI
1 599kr

SMAI Pro Fight Kumite GI
799kr

SMAI Pro Fight Kumite GI
799kr

SMAI Jin Kumite GI
1 399kr

SMAI Jin Kumite GI
1 399kr

SMAI Competition Kumite GI
499kr

SMAI Competition Kumite GI
499kr

SMAI Jin Elite Kumite GI
1 399kr

SMAI Jin Elite Kumite GI
1 399kr

SMAI SILVER KATA GI
1 499kr

SMAI SILVER KATA GI
1 499kr

SMAI Master
1 399kr

SMAI Master
1 399kr

SMAI Master FX
1 399kr

SMAI Master FX
1 399kr

SMAI Training pants
249kr

SMAI Training pants
249kr

K220K Training
620kr

K220K Training
620kr

SMAI Jin Pants
599kr

SMAI Jin Pants
599kr

K888J Kata Kigai (Japanese Cut)
1 850kr

K888J Kata Kigai (Japanese Cut)
1 850kr

DAEDO KATA COMPETITION "BUNKAI" (WKF approved)
1 700kr

DAEDO KATA COMPETITION "BUNKAI" (WKF approved)
1 700kr

Daedo Pants
360kr

Daedo Pants
360kr

K380E - Karate Bunkai ES "WHITE"
1 495kr

K380E - Karate Bunkai ES "WHITE"
1 495kr

K190SK - REVO FLEX
1 495 - 1 890kr

K190SK - REVO FLEX
1 495 - 1 890kr

K460J Champion
1 850kr

K460J Champion
1 850kr

SMAI Karate Student GI
399kr

SMAI Karate Student GI
399kr

K200E Karate Flash Evolution "2in1"
499kr

K200E Karate Flash Evolution "2in1"
499kr

Daedo Kohai Karategi
495kr

Daedo Kohai Karategi
495kr

DAEDO "Washi" Hi-Tech Karategi WKF approved
1 895kr

DAEDO "Washi" Hi-Tech Karategi WKF approved
1 895kr